اجباری

ادامه روند نگارش فیلمنامه «هفت خط»

به گزارش باکس افیس ایران: حمیدرضا رفائی از ادامه نگارش فیلمنامه جدیدترین اثر سینمایی خود «هفت خط» خبر داد. حمیدرضا رفائی کارگردان سینما، درباره جدیدترین فعالیت سینمایی خودگفت: این روز‌ها...