آنیتا باقری

«خورشیدگرفتگی» در جشنواره فرانسوی

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم کوتاه «خورشیدگرفتگی» به کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا قاسمی به جشنواره‌ای در فرانسه راه پیدا کرد. فیلم کوتاه «خورشیدگرفتگی» به کارگردانی رها امیرفضلی و...