آریان رضایی

«آقای شادی» چطور آنلاین شد

به گزارش باکس افیس ایران: آریان رضایی که قرار است «آقای شادی» را به صورت آنلاین اجرا کند معتقد است مهمترین ویژگی اجراهای آنلاین این است که حضور مخاطبان در...