آبی به رنگ آسمان

ناکام‌ های اکران ۹۸

به گزارش باکس افیس ایران:  امسال ۵۴ فیلم در سینما‌ها اکران شد که ۲۴ اثر از این تعداد، کمتر از یک میلیارد تومان فروخته‌اند. سینما هنر صنعتی است که گردش...