دسته : وفات

درگذشت مرتضی اردستانی

باکس آفیس ایران : محسن ملکی - رئیس انجمن چهره پردازان خانه سینما- با تایید این خبر گفت: آقای اردستانی مدتی بود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بودند و...