>  بزرگداشت

اولیویه آسایاس در فرانسه تجلیل شد

به گزارش باکس افیس ایران: در مراسمی که برای تجلیل از اولیویه آسایاس کارگردان فرانسوی به دلیل جایگاهش در ارایه سینمای فرانسه در مرزهای بین‌المللی برگزار شد، وی جایزه‌اش را...