>  بزرگداشت

جشنواره فیلم زوریخ

پائولو سورنتینو در زوریخ تجلیل شد

به گزارش باکس افیس ایران: پائولو سورنتینو کارگردان ایتالیایی موفقیت خود در جشنواره فیلم ونیز را در جشنواره فیلم زوریخ ۲۰۲۱ تکرار کرد. پائولو سورنتینو کارگردان ایتالیایی فیلم «دست خدا»...