دسته : فیلم کوتاه

میلاد ابراهیمی

«مرگ خاموش» به تدوین رسید

به گزارش باکس افیس ایران:  فیلم کوتاه «مرگ خاموش» به نویسندگی و کارگردانی میلاد ابراهیمی به مرحله تدوین رسید. فیلمبرداری فیلم کوتاه «مرگ خاموش» به نویسندگی و کارگردانی میلاد ابراهیمی...

 فیلم کوتاه

«آواز زندگی» به تدوین رسید

به گزارش باکس افیس ایران:  فیلم کوتاه «آواز زندگی» به کارگردانی مشترک حسین خسروی متین و سجاد سلیمانی به مرحله تدوین رسید. فیلم کوتاه «آواز زندگی» به نویسندگی و تهیه...