>  عکس

معرفی فیلم تاراج

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم « تاراج» از جمله ساخته های به یاد ماندی ایرج قادری در دهه شصت است. سناریو این فیلم را سعید مطلبی بر اساس طرحی...