>  فیلم هنر و تجربه

خانه هنرمندان

هفته فیلم ایتالیا افتتاح شد

به گزارش باکس افیس ایران: مراسم افتتاحیه «هفته فیلم ایتالیا» عصر پنجشنبه اول اسفند در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. مراسم افتتاحیه «هفته فیلم ایتالیا» عصر پنجشنبه اول اسفند با...