دسته : فیلم هنر و تجربه

بررسی مستند «دور مشو»

باکس آفیس ایران :  بیست و هشتمین برنامه نمایش مستندهای ایران‌شناسی به پاسداشت فرهنگ تاجیکستان اختصاص داشت و با نمایش مستند «دور مشو» ساخته مسعود امینی تیرانی ادامه پیدا کرد....