>  نمایش خانگی

همرفیق

شهاب حسینی در راه شبکه مجازی!

به گزارش باکس افیس ایران: شهاب جسینی با برنامه‌ای نلویزیونی به نام «همرفیق» از طریق یک اپلیکیشن وارد ورطه اجرا می‌شود. این بازیگر خبر تولید این برنامه را در صفجه...