محمدعلی باشه آهنگر

«پس از آزادی» به صداگذاری رسید

به گزارش باکس افیس ایران: مراحل پس تولید مجموعه تلویزیونی «پس از آزادی» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر به صداگذاری رسید. «سعید سعدی» تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «پس از آزادی»...