>  برنامه آینده تئاتر

نمایش

«لانچر ۵» ادامه دارد

به گزارش باکس افیس ایران: یکی از کارگردان‌های نمایش «لانچر ۵» با اشاره به سردرگمی گروه‌های تئاتری در وضعیت تعطیلی تماشاخانه‌ها به دلیل پیشگیری از سرایت ویروس کرونا از ادامه...