دسته : برنامه آینده تئاتر

مستندات یکشنبه

نمایش «پیمان آدریانا» در «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان

به گزارش باکس افیس ایران:  هفتمین برنامه «مستندات یکشنبه» به نمایش فیلم مستند «پیمان آدریانا» ساخته لی‌ست اوروخکو اختصاص دارد. هفتمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران...