جدول فروش فیلم ها در سال ۱۴۰۳

فیلمفروش(ریال)
تمساح خونی۸۵۰,۲۵۳,۹۴۵,۰۰۰
بی بدن۱۷۰,۶۳۹,۵۲۰,۰۰۰
آپاراتچی۳۳,۹۰۹,۸۶۰,۰۰۰
پرویز خان۲۹,۶۹۶,۴۲۰,۰۰۰
نوروز۲۴,۰۵۷,۶۲۰,۰۰۰
ایلیا جستجوی قهرمان۱۹,۴۱۸,۲۳۵,۰۰۰
آسمان غرب۱۴,۹۲۶,۵۵۰,۰۰۰
سال گربه۱,۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.