جدول فروش فیلم‌ها در سال ۱۴۰۱

فیلمفروش (تومان)
سگ بند۳۳٬۰۳۳٬۰۳۶٬۰۹۴
انفردی۱۹٬۴۳۳٬۹۱۴٬۱۰۰
موقعیت مهدی۱۱٬۶۵۲٬۷۵۴٬۲۵۰
شادروان۹٬۳۶۵٬۷۰۴٬۰۰۰
روز صفر۸٬۵۴۲٬۸۶۵٬۵۰۰
مرد بازنده۶٬۲۱۶٬۰۳۳٬۰۰۰
مغز استخوان۱٬۴۶۹٬۹۷۴٬۵۰۰
لامینور۱٬۲۳۴٬۶۵۵٬۵۰۰
گل به خودی۸۵۲٬۸۱۴٬۰۰۰
مجبوریم۶۶۹٬۶۹۰٬۰۰۰
چند میگیری گریه کنی ۲۴۸۷٬۲۴۳٬۵۰۰
قدغن۲۲۲٬۵۵۴٬۵۰۰

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.