جدول فروش فیلم‌های جهانی در سال ۱۴۰۲

فیلمفروش(ریال)
فسیل۳,۲۴۳,۷۶۱,۱۴۵,۱۰۳
هتل۲,۷۵۹,۸۸۲,۸۲۸,۳۱۰
هاوایی۸۳۵,۵۰۴,۶۵۷,۵۰۰
شهر هرت۷۷۵,۴۱۹,۱۴۵,۵۷۵
ویلای ساحلی۶۳۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰
بچه زرنگ۶۲۵,۱۴۸,۵۷۳,۱۰۳
ورود خروج ممنوع ۳۱۵,۰۶۶,۰۸۰,۰۰۰
نارگیل ۲۲۸۱,۹۵۵,۳۲۶,۷۰۰
سه کام حبس۱۹۶,۸۱۴,۱۹۰,۰۰۰
آهنگ دونفره ۱۹۴,۴۱۷,۵۰۵,۰۰۰
گیج گاه۱۵۹,۱۷۹,۷۳۵,۰۰۰
کت چرمی۱۴۴,۶۳۹,۹۹۷,۲۵۰
مسافری از گانورا۱۴۰,۰۶۰,۵۶۲,۵۰۰
جوجه تیغی۱۲۴,۶۴۸,۱۰۰,۰۰۰
عروس خیابان فرشته ۱۰۳,۰۱۰,۴۶۰,۰۰۰
غریب۱۰۰,۲۲۷,۸۵۲,۵۰۰
عروسی مردم۸۶,۹۵۱,۲۸۰,۰۰۰
مصلحت۷۳,۷۴۱,۶۴۰,۰۰۰
جنگ جهانی سوم ۶۸,۷۶۵,۴۶۰,۰۰۰
عامه پسند۶۸,۶۶۸,۰۳۵,۰۰۰
بی مادر۶۰,۸۸۶,۹۳۵,۰۰۰
حدود ۸ صبح۵۸,۸۵۱,۸۰۰,۰۰۰
هولیا۵۲,۷۴۷,۴۰۲,۵۰۰
دسته دختران۴۲,۸۰۷,۲۷۷,۵۰۰
بابا سیبیلو۴۲,۰۷۸,۱۹۷,۵۰۰
آخرین تولد
۴۰,۲۳۶,۷۸۵,۰۰۰
ستاره بازی
۳۲,۷۵۲,۱۳۵,۰۰۰
ضد۳۱,۵۶۸,۴۱۰,۰۰۰
جنگل پرتقال۲۹,۹۳۶,۹۴۵,۰۰۰
معجزه عشق۲۹,۱۰۹,۳۹۰,۰۰۰
نگهبان شب۲۳,۹۶۰,۵۲۰,۰۰۰
روشن۲۲,۱۵۶,۰۶۵,۰۰۰
سلفی با رستم۲۱,۳۷۰,۸۹۵,۰۰۰
یقه سفیدها ۲۱,۱۰۴,۵۲۵,۰۰۰
سرهنگ ثریا۱۷,۴۷۰,۴۷۰,۰۰۰
تصور۱۷,۰۴۸,۷۶۵,۰۰۰
اخت الرضا۱۴,۶۴۲,۱۶۵,۰۰۰
شهرک۱۲,۹۴۵,۰۶۰,۰۰۰
بعد از رفتن
۱۰,۱۴۱,۸۲۵,۰۰۰
دست انداز
۸,۷۰۷,۸۳۰,۰۰۰
زنبور کارگر۸,۳۳۵,۳۸۵,۰۰۰
پالایشگاه۶,۲۶۲,۹۸۰,۰۰۰
پرونده باز است۵,۷۷۲,۸۶۰,۰۰۰
شماره ۱۰۵,۲۷۶,۱۲۵,۰۰۰
فصل ماهی سفید
۵,۰۱۴,۲۴۰,۰۰۰
ستون ۱۴
۴,۱۹۶,۹۲۵,۰۰۰
چرا گریه نمیکنی ؟۳,۹۴۷,۸۸۵,۰۰۰
توچال۳,۳۵۹,۱۸۰,۰۰۰
آهو
۲,۲۸۰,۲۵۰,۰۰۰
خورشید آن ماه۱,۸۷۷,۸۱۵,۰۰۰
پدران۱,۷۴۲,۹۷۵,۰۰۰
فیلم رویای کاغذی۱,۲۱۳,۹۶۵,۰۰۰
ارثیه فامیلی۶۷۴,۴۴۵,۰۰۰
بچه های طوفان۳۱۹,۳۹۰,۰۰۰
میان صخره ها۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.