پشت ابرها شهری‌است

سیامک صرافت کارگردان تلویزیون درگذشت

به گزارش باکس افیس ایران: سیامک صرافت کارگردان تعدادی از سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیون درگذشت. نوید محمودی کارگردان سینما و از دوستان صرافت درگذشت سیامک صرافت را تایید کرده است....