هادی مرزبان

نان عشق خوردن هم حدی دارد

به گزارش باکس افیس ایران:  کارگردان تئاتر «آهسته با گل سرخ» گفت: بازیگران توانمندی که امروز در تئاتر کار می‌کنند، اگر به‌وسیله دولت حمایت نشوند، سرانجام خسته شده صحنه را...