موسیقی کلاسیک

امید به احیای یک رویداد موسیقی

به گزارش باکس افیس ایران: مدیراجرایی جشنواره «موسیقی کلاسیک ایرانی» که سال گذشته با تصمیم مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد تعطیل شده بود، از تلاش برای برپایی مجدد این رویداد موسیقایی...