مهران احمدی

ادامه نگارش «سو و شون»

به گزارش باکس افیس ایران: محمدحسین قاسمی معتقد است تا زمانی که شرایط مساعد نشده است، اکران فیلم‌ها اشتباه است. محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده سینما در پاسخ به این پرسش که...