محمد خان‌حسینی

ماجرای زندگی جعفر ساده لوح در آمریکا

به گزارش باکس افیس ایران: محمد خان‌حسینی کارگردان نمایش «چ.ف.ت. بر وزنِ رفت» عنوان کرد این اثر نمایشی به مساله مهاجرت و تفاوت های فرهنگی که افراد مهاجرت کرده در...