محمدرضا نجفی

«سگ زرد» به صداگذاری رسید

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم بلند داستانی «سگ زرد» به کارگردانی دلاور دوستانیان به مرحله صداگذاری رسید. فیلم بلند داستانی «سگ زرد» به قلم و کارگردانی دلاور دوستانیان پس...