لبخند بدیعی

تدارک برای اجرای «سگک»

به گزارش باکس افیس ایران: رضا بهرامی از آماده‌سازی نمایش «سگک» برای اجرا در جشنواره تئاتر مقاومت و اجرای عمومی خبر داد. رضا بهرامی کارگردان تئاتر درباره تازه‌ترین فعالیتش در...