فرنوش صمدی

فرنوش صمدی به کرونا مبتلا شد

به گزارش باکس افیس ایران: فرنوش صمدی کارگردان سینما به ویروس کرونا مبتلا شد. فرنوش صمدی کارگردان جوان سینمای ایران، در صفحه شخصی مجازی خود از مثبت شدن تست کرونایش...

سینما در سال ۹۹

مهدی کریمی تفرشی* سینمای ایران در جشنواره سی و نهم نشان داد که می توان هنوز هم به آینده آن امیدوار بود و برای پویایی بیشترش تلاش کرد. وقتی شاهد...