علی شاه حاتمی

ادامه فیلمبرداری «حرف آخر»

به گزارش باکس افیس ایران: فیلمبرداری فیلم سینمایی «حرف آخر» به‌ نویسندگی و کارگردانی ابراهیم شفیعی ادامه دارد. فیلمبرداری فیلم سینمایی «حرف آخر» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم شفیعی و...

کمتر از یک دقیقه