سیدصادق موسوی

ذات سینما فرمایشی نیست

به گزارش باکس افیس ایران: سه مدیر فرهنگی در نشست مجازی «جایگاه جشنواره در سینمای پس از انقلاب» بر فرمایشی نبودن ذات سینما تاکید کردند. نشست مجازی «جایگاه جشنواره در...