دیگرگونه‌های اجرایی

معرفی هیئت‌انتخاب بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» جشنواره تئاتر فجر

به گزارش باکس افیس ایران: ندا شاهرخی، حسین توازنی‌زاده و امیر راد به عنوان هیئت‌انتخاب بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند. هیئت‌انتخاب آثار بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» متشکل...