دواین جانسون

«لنج جنگل» چگونه فیلمی است؟

به گزارش باکس افیس ایران: دیزنی تصور می‌کند راه‌حل مسئله تاریخی جنسیت‌زدگی آن است که زنان را با تکبر مردانه نمایش بدهند. زنی سرسخت، که بسیار اتفاقی زیبا نیز هست...