دراکولا

ارشاد علیه ارشاد نامه نوشت

به گزارش باکس افیس ایران: دبیر کاگروه ساماندهی مد و لباس ارشاد خطاب به ساترا نوشت: دستور فرمائید سکانس‌های مربوط به نمایش زنده و استفاده از مدل زنده از قسمت‌های منتشر...