حسین ریگی

«لیپار» پروانه نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۲ فیلم «لیپار» و «شهرک» موافقت کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با...

کمتر از 30 ثانیه