جیم کری

جیم کری یک نقاشی دیگر کشید

به گزارش باکس افیس ایران: جیم کری بار دیگر با یک نقاشی از ماجرای جنجالی این روزهای آمریکا، نظرش در این باره را مطرح کرد. جیم کری در نقاشی جدیدش...