جشنواره فیلم کوتاه تهران

سینما و گیم به هم نزدیک شده‌اند

به گزارش باکس افیس ایران: تی‌یام یابنده و وحید گلستان در جریان برگزاری نشست‌های تخصصی سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران از امکانی که سایبردراما ایجاد می‌کند، صحبت کردند....