تهمینه بهرام

منتقد ورایتی از «زالاوا» نوشت

به گزارش باکس افیس ایران: به نوشته منتقد ورایتی در اولین فیلم بلند ارسلان امیری شیطان‌های نامرئی نمودی تمثیلی دارند. آلیسا سیمون منتقد ورایتی در نقدی که بر «زالاوا» اولین...