تخفیف برای نمایش‌های جدید

تازه‌های روزانه تئاتر؛ فروش بلیت و تخفیف برای نمایش‌های جدید

به گزارش باکس افیس ایران:  نمایش «دست‌های آلوده» سه روز نخست اجرای خود را با تخفیف به مخاطبان ارائه می‌دهد و نمایش «آن دیگری» نیز با تخفیف دانشجویی به صحنه...