انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینما

لغو جشن انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینما

به گزارش باکس افیس ایران: نهمین جشن سالانه انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینما در پی شیوع کرونا لغو شد. علیرضا نجف زاده دبیر انجمن برنامه ریزان و دستیاران...