ارکستر سمفونیک تهران

همکاری مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا برای پخش از تلویزیون ایتالیا

به گزارش باکس افیس ایران: ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا کنسرت مشترکی به نشانه همبستگی در مقابله با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا اجرا می‌کنند. ارکستر سمفونیک تهران و...