احمد کاوری

خیلی توهین شنیدم

به گزارش باکس افیس ایران: بازیگر سریال «بچه مهندس۴» گفت: «وقتی این نقش به من پیشنهاد شد احساس کردم این شخصیت وجه های مشترکی با شخصیت من دارد و از...