>  سینمای ایران

اولین روز جشنواره فجر

به گزارش باکس افیس ایران روز اول جشنواره با حضور هنرمندان سینما و جامعه صنفی تهیه کنندگان به ریاست سید ضیا هاشمی برگزار گردید تهیه کنندگان و هنرمندان حاضر در...