کسب درآمد

هنرمندان تئاتر درگیر گذران زندگی

به گزارش باکس افیس ایران: یک بازیگر تئاتر گفت: در زمان تعطیلی تئاتر مشکل کسب درآمد و‌ گذران زندگی از بزرگترین مشکلات هنرمندان است. سوگند صدیقی بازیگر تئاتر درباره فعالیت...