سالن‌های تئاتر شهر تهران تئاتر شهر (تالار اصلى) ظرفیت ۵۸۰ نفر آدرس چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو تلفن ۶۴۶۰۵۹2و۶۴۶۰۵۹3 و ۶۴۶۰۵۹4 دورنگار ۶۴۶۰۵۹۵ تئاتر شهر هر...