«قبله عالم» که قرار بود پس از دو هفته تاخیر ، قسمت سومش امروز در فیلیمو منتشر شود ، طبق شنیده ها دچار ممیزی های فراوان و سپس جلوی پخش آن گرفته شده است.

باید منتظر ماند و دید آیا این سریال با ممیزی و اصلاحیه های فراوان منتشر خواهد شد یا عوامل آن فعلن قید پخش آن را خواهند زد؟!