فرشته حسینی در صفحه اینستاگرامش نوشت:

«هر اتفاقی که برای آدم میفته، شروع یادگیریه. شروع به خود رسیدن برای از خود گذشتن»