محسن شریفیان خواننده، نوازنده و آهنگساز در یادداشتی به این مستند پرداخته و آن را از زوایای مختلف بررسی کرده است.

در متن این یادداشت می‌خوانیم: ««سبالو» فیلمی بود از جنس موسیقی و فرهنگ، غربت و هم‌زیستی آفریقا و در نهایت ایجاد یک موسیقی و فرهنگی که من پیش از این با عنوان «آفروبوشهری» از آن نام برده بودم…این فیلم برای من که هم با پدر محمود بردک‌نیا ساز زدم و هم با خود او فعالیت دارم، جذاب بود. محمود را در «سبالو» بیشتر از همیشه شناختم و بیشتر با درونیات او آشنا شدم…»