پروانه معصومی ، برزو ارجمند ، سامرند معروفی ، محمود جعفری ، خسرو شهراز ، مهران رجبی ، شهین تسلیمی ، کاوه سماک باشی ، مجید پتکی ، الناز اسماعیلی ، فرناز زوفا ، علی مجلسی ، مهرداد بخشی ، با حضور: بیتا سحرخیز ، نگار عابدی ، نسرین بابایی و وحید رحیمیان از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.